Dịch vụ công trực tuyến
 • Tra cứu
 • STTTên thủ tụcBiểu mẫuMức độHướng dẫnĐăng ký
  1Sửa đổi, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ2Hướng dẫnĐăng ký
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  Hiển thị: bản ghi/trang.
  Phòng thực hiện
  Lĩnh vực
  Dịch vụ công